Clemmens Accountantskantoor werd in 1974 opgericht door Clemmens Herman.
Sedertdien kende het kantoor een gestage groei. Momenteel zijn we met z'n twaalven actief in het kantoor,
waaronder vier accountants - belastingconsulenten.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Formaliteiten.

Wij helpen bij het vervullen van allerlei administratieve formaliteiten, zowel bij de opstart, het leven
als de beŽindiging van de onderneming.
Het betreft onder meer:

 • de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • fiscale formaliteiten zoals het aanvragen van een BTW-nummer in BelgiŽ, in de buurlanden;
 • vennootschapsrechtelijke formaliteiten, zoals het opstellen van oprichtingsaktes van vennootschappen,
  of advies hierbij, het opmaken van allerlei verslagen en/of publicaties die verplicht zijn ingevolge
  het wetboek van vennootschappen;
 • erkenning der aannemers;
 • diverse vergunningen, zoals inzake transport, eetwareninspectie;
 • merkenregistratie;
 • enzovoort.

Boekhouding.

Wij helpen bij het vervullen van alle boekhoudkundige verplichtingen. Wij stemmen onze dienstverlening af op
uw noden:

 • soms voeren wij de volledige boekhouding van eenmanszaken of vennootschappen;
 • soms voert de klant de volledige boekhouding en zorgen wij voor het opstellen van de jaarrekening;
  wij bieden ook ondersteuning aan klanten die willen overgaan tot het zelf voeren van de dagdagelijkse boekhouding,
  bijvoorbeeld via het overnemen van uw scherm voor het boeken van documenten die u voor problemen stellen;
 • soms maakt de klant de interne jaarrekening en dienen wij alleen de jaarrekening op te stellen die neergelegd wordt bij de Nationale Bank;
 • het bepalen van tussentijdse resultaten en het periodiek bijwerken van boordtabellen, grafieken;
 • het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen.
 • enzovoort.

Fiscaliteit.

Wij helpen bij het vervullen van alle fiscale verplichtingen:

 • BTW: aangiftes, listing, intracommunautaire opgaven, advies, controles;
 • personenbelasting: aangiftes, advies, controles, bezwaarschriften;
 • vennootschapsbelasting: aangiftes, advies, controles, bezwaarschriften;
 • registratie- en successierechten;
 • internationale fiscaliteit;
 • enzovoort.

Uiteraard is het een kerntaak voor ons om optimalisaties voor te stellen, waar dat mogelijk is en om dat, zo nodig,
in te dekken via een ruling.

Financiering.

Vertrekkende vanuit de analyse van de financiŽle en fiscale situatie van het bedrijf analyseren wij welke financieringsvormen over welke termijnen en met welke zekerheden aangewezen zijn. Vervolgens verdedigen wij het bedrijf tegenover de bankiers om zo te komen tot een financiering op maat van het bedrijf.

Bedrijfseconomie.

Wij helpen bij het nemen van allerlei bedrijfseconomische beslissingen en het maken van bedrijfseconomische analyses. Bijvoorbeeld:

 • rendabiliteit van (des)investeringsbeslissingen in gebouwen, machines, vervoermiddelen, overlatingen, overnames;
 • analyse van herstructureringen en saneringen, bijvoorbeeld via breakeven analyse, geprojecteerde jaarrekeningen:
  kan het bedrijf overleven en, zo ja, hoeveel moet er gesaneerd en/of geherstructureerd worden;
 • analyse van de rendabiliteit van afdelingen, deelactiviteiten;
 • het opzoeken en analyseren van bedrijfsgegevens van binnen- en buitenlandse concurrenten, klanten, leveranciers;
 • enzovoort.