KBO public search

Opzoekingen in de kruispuntbank, met koppelingen naar de publicaties het Belgisch Staatsblad, de NBB-jaarrekeningen, het werkgeversrepertorium, de erkenning als aannemer, enz.

Controle intracommunautaire BTW-nummers (taal: NL)

Inhoudingsplicht art. 30bis

Link naar controle inhoudingsplicht inzake sociale zekerheid én belastingen.

Wisselkoersen

Teamviewer

Overnemen computer op afstand.

Mailserver Clemmens Accountantskantoor

Toegang mailserver Clemmens Accountantskantoor voor medewerkers Clemmens Accountantskantoor.