financiering

Vertrekkende vanuit de analyse van de financiële en fiscale situatie van het bedrijf analyseren wij welke financieringsvormen over welke termijnen en met welke zekerheden aangewezen zijn.

Vervolgens verdedigen wij het bedrijf tegenover de bankiers om zo te komen tot een financiering op maat van het bedrijf.

fiscaliteit

 • BTW: aangiftes, listing, intracommunautaire opgaven, advies, controles
 • personenbelasting: aangiftes, advies, controles, bezwaarschriften
 • vennootschapsbelasting: aangiftes, advies, controles, bezwaarschriften
 • registratie- en successierechten
 • internationale fiscaliteit

boekhouding

Wij helpen bij het vervullen van alle boekhoudkundige verplichtingen. Wij stemmen onze dienstverlening af op uw noden:

 • volledige boekhouding van eenmanszaken of vennootschappen
 • het opstellen van de jaarrekening
 • ondersteuning aan klanten die willen overgaan tot het zelf voeren van de dagdagelijkse boekhouding
  (bijvoorbeeld via het overnemen van uw scherm voor het boeken van documenten die u voor problemen stellen…)

   

 • het neerleggen van jaarrekeningen (intern opgemaakt bij de klant of door ons) bij de Nationale Bank
 • het bepalen van tussentijdse resultaten en het periodiek bijwerken van boordtabellen, grafieken, …
 • het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen

juridisch

 • de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • fiscale formaliteiten zoals het aanvragen van een BTW-nummer in België, in de buurlanden
 • vennootschapsrechtelijke formaliteiten, zoals het opstellen van oprichtingsaktes van vennootschappen, of advies hierbij, het opmaken van allerlei verslagen en/of publicaties die verplicht zijn: erfrecht, schenkingen, huwelijksvermogens, huurrecht, begeleiding bij overnames
  (bijvoorbeeld: asset deal – share deal – NDA – LOI – SPA)

   

 • erkenning der aannemers
 • diverse vergunningen, zoals inzake transport, eetwareninspectie
 • merkenregistratie
 • aansluiting sociaal verzekeringsfonds

bedrijfseconomie

 • analyse van herstructureringen en saneringen
  (bijvoorbeeld via break-even analyses, geprojecteerde jaarrekeningen: kan het bedrijf overleven en, zo ja, hoeveel moet er gesaneerd en/of geherstructureerd worden)
 • analyse van de rendabiliteit van afdelingen, deelactiviteiten, …
 • het opzoeken en analyseren van bedrijfsgegevens van binnen- en buitenlandse concurrenten, klanten, leveranciers, …

vennootschapsrecht

 • het opstellen van oprichtingsaktes of het verlenen van advies hierbij
 • het begeleiden of uitvoeren van (partiële) splitsingen en fusies
 • vereffeningen
 • het opmaken van (wettelijk) verplichte verslagen en/of publicaties